پژوهش ها و مطالعات

نقش خانواده، دوستان و همسالان در پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان

نویسندگان
شایسته عسگری، بهنازعبداللهی، طیبه اژدری

منابع
دومین جشنواره دانشگاه پاک، دانشگاه صنعتی شیراز، 1392

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید