قم: برگزاری کارگاه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی

عصمت جیریایی مدیر امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت: در راستای وظایف سازمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه های کاهش آسیب های اجتماعی و بیمه اجتماعی کارگران و اجرای سیاستهای دولت جهت واگذاری امور به بخش غیر دولتی، کارگاه های آموزشی با موضوعات پیشگیری از آسیب های اجتماعی ویژه تعاونگران، تشکل های کارگری و کافرمایی، بانوان و بازنشستگان و آشنایی با قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی مهر آفرین برگزار شد.

وی افزود: با توجه به استقبال صورت گرفته ازاین دوره ها و نتایج مثبت حاصل شده از آن مقرر است در ماههای آتی نیز کارگاه هایی با موضوعات مرتبط با آسیب های اجتماعی با اولویت آسیب های اجتماعی شایع استان برگزار گردد.

جیریایی افزود: همچنین آموزش اپلیکیشن و نحوه نظارت و بازرسی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی در برای سربازرس و بازرسان برگزار گردید.

  
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۲۵
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم |